ઉત્પાદન

 • DAB6 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

  ડીએબી 6 સિરીઝ લઘુચિત્ર સર્કિટ બ્રેકર (એમસીબી)

  DAB6-63 એ વિતરણ અને જૂથ સિસ્ટમોના રક્ષણ માટે છે જેનો ભાર વધારે છે.
  - ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો, લાઇટિંગ - વી લાક્ષણિકતા સ્વીચો;
  - મધ્યમ પ્રારંભિક પ્રવાહો (કમ્પ્રેસર, ચાહક જૂથ) સાથે ડ્રાઇવ્સ - સી લાક્ષણિકતા સ્વીચો;
  - ઉચ્ચ પ્રારંભિક કરંટ (ડ્રાઇવિંગ્સ હistingવરિંગ મિકેનિઝમ્સ, પમ્પ્સ) - ડી લાક્ષણિકતા સ્વીચો;
  રહેણાંક અને જાહેર ઇમારતોના વિદ્યુત વિતરણ પેનલ્સમાં ઉપયોગ માટે લઘુચિત્ર સર્કિટ બ્રેકર DAB6-63 ની ભલામણ કરવામાં આવે છે.