ઉત્પાદન

  • DAB7 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

    ડીએબી 7 સિરીઝ લઘુચિત્ર સર્કિટ બ્રેકર (એમસીબી)

    લઘુચિત્ર સર્કિટ બ્રેકર્સ DAB7-63H એ વધારે પ્રવાહો હેઠળ સ્વચાલિત પાવર સોર્સ કટ-providingફ પ્રદાન કરવા માટે બનાવાયેલ છે. તેઓ જૂથ પેનલ્સ (apartmentપાર્ટમેન્ટ અને ફ્લોર) અને રહેણાંક, ઘરેલું, જાહેર અને વહીવટી ઇમારતોના વિતરણ બોર્ડમાં ઉપયોગ માટે ભલામણ કરે છે.
    To થી A. 63 સુધીના rated રેટેડ પ્રવાહો દીઠ items 64 વસ્તુઓ. આ એમસીબી એ.એસ.ટી.એ., એસ.ઈ.એમ.કો., સી.બી., સી.ઇ.