ઉત્પાદન

  • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

    ડીએએફ .360 સિરીઝ શેષ સર્કિટ બ્રેકર્સ

    ડીએએએફ 360 ઇલેક્ટ્રોનિક અવશેષ વર્તમાન સર્કિટ બ્રેકરને નવીનતમ આઇસી 61008-1 ધોરણો અનુસાર ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવ્યું છે અને મોડ્યુલર સ્વીચો માટે EN50022 ધોરણોનું પાલન કરે છે. તેનો ઉપયોગ "ટોપી આકાર" સપ્રમાણ રચનાઓ સાથે પ્રમાણભૂત માર્ગદર્શિકા રેલ્સને લોડ કરવા માટે થઈ શકે છે.